Nieście chwałę mocarze

Nieście chwałę mocarze

Events

Nieście chwałę mocarze

Teledysk zespołu Pospolite Ruszenie
"Nieście chwałę mocarze"
tekst: Psalm 29 w przekładzie Jana Kochanowskiego
muzyka: Mikołaj Gomółka
opracowanie: Krzysztof Kramarz i Pospolite Ruszenie
scenariusz: Jan Trębacz
zdjęcia i montaż: Paweł Idzi
Zdjęcia zostały zrealizowane w zamku Rabsztyn we wrześniu 2010 r. dzięki pomocy Gminy Olkusz i konserwatora zabytków Jacka Wilka