Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza

Corporate video

Internet dla Mazowsza

Film podsumowujący projekt budowy sieci szerokopasmowej na Mazowszu.
W sumie powstało 3680 km sieci światłowodowej, 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych. Mazowiecka sieć szerokopasmowa została zaprojektowana i jest budowana zgodnie ze standardami nowej generacji.
Dzięki projektowi Internet Dla Mazowsza poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access - Fiber To The Building) w 33 miejscowościach.
http://www.idm.org.pl
http://www.armsa.pl