Dzieci i sowy

Dzieci i sowy

Events

Dzieci i sowy

Wizyta dzikich ptaków w przedszkolu
http://www.sternik.edu.pl/przedszkole-zrodlo

Muzyka: Tom Fahy - Opus 6, No. 17 - Overture with Wooden Birds
http://freemusicarchive.org/music/TomFahy/Op6Nos1-27/17Op6No17-OverturewithWoo

Zielone lekcje:
http://www.zielonelekcje.pl