CSR w Lululaj

Film pokazuje, w jaki sposób można wdrażać Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w małych firmach, takich jak Piotr Wołkowski Pracownia Stolarska (właściciel marki Lululaj) - www.lululaj.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.